Služby

  • Návrh optimalizačných modelov
  • Modely financovania
  • Spracovanie interných podnikových smerníc

Poradenstvo

V AccoTaxes sa špecializujeme na oblasť podvojného účtovníctva a jeho následného vykázania v účtovnej závierke či už podľa národných alebo medzinárodných účtovných predpisov. V tomto rozsahu vieme klientovi poskytnúť jasné a zrozumiteľné rady a profesionálne odporúčania.
Našim klientom poskytujeme základné ekonomicko-účtovné poradenstvo v rámci vedenia účtovníctva tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR a Medzinárodnými účtovnými štandardmi v znení prijatom Európskou úniou.

Optimalizačný model

je analýza výnosov a nákladov, ktorej výsledkom je návrh optimalizačných riešení, ktoré môže klient využiť za účelom zníženia daňovej povinnosti v súlade zo zákonom o dani z príjmu a zo zákonom o dani z pridanej hodnoty. Jeden zo základných argumentov prečo optimalizačný model je, že mnoho spoločností nevyužíva všetky zákonné možnosti uplatnenia daňových výdavkov.

Model financovania

je jednou z ďalších špecializácii našej spoločnosti, ktorá sa týka prípravy architektúry financovania pre klienta. Táto problematika sa týka vo väčšine prípadov klientov, ktorý majú rozsiahlejšiu organizačnú štruktúru spoločností. Model sa týka nastavenia financovania medzi jednotlivými spoločnosťami tak aby bola zabezpečená kontinuita medzi nimi.

Optimalizačný model

je analýza výnosov a nákladov, ktorej výsledkom je návrh optimalizačných riešení, ktoré môže klient využiť za účelom zníženia daňovej povinnosti v súlade zo zákonom o dani z príjmu a zo zákonom o dani z pridanej hodnoty. Jeden zo základných argumentov prečo optimalizačný model je, že mnoho spoločností nevyužíva všetky zákonné možnosti uplatnenia daňových výdavkov.

Model financovania

je jednou z ďalších špecializácii našej spoločnosti, ktorá sa týka prípravy architektúry financovania pre klienta. Táto problematika sa týka vo väčšine prípadov klientov, ktorý majú rozsiahlejšiu organizačnú štruktúru spoločností. Model sa týka nastavenia financovania medzi jednotlivými spoločnosťami tak aby bola zabezpečená kontinuita medzi nimi.

Na základe požiadaviek klienta vieme pripraviť interné smernice z rôznych oblastí. Vo väčšine prípadov sú to interné smernice týkajúce sa postupov účtovania, pracovných predpisov, systému obehu a schvaľovanie účtovných dokladov, evidencie a spôsobu odpisovania majetku a ďalšie podľa rozsahu a povahy činnosti klienta.

Cena za poskytnutie ekonomicko-účtovného poradenstvo je 30 €/hod.

Rýchla odpoveď

Pošlite nám kontakt na Vás a my sa Vám ozveme