Služby

Mzdy a Personalistika

Naša špecializácia aj na mzdy a mzdové účtovníctvo Vám zabezpečí spracovanie mzdovej agendy na vysoko profesionálnej úrovni s dôrazom na jedinečný prístup ku každému nášmu klientovi.

Prenechajte preto všetky starosti na našu spoločnosť kde vám spracujeme mzdy a personálnu agendu v plnom rozsahu od dochádzky až po úhradu a reporty. V rámci vedenia miezd a personalistky zabezpečujeme kompletné riešenia v rámci spracovania mzdovej agendy od vzniku až po skončenie pracovného pomeru. Rovnako zabezpečujeme všetky pracovno-právne povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce.

Rýchla odpoveď

Pošlite nám kontakt na Vás a my sa Vám ozveme