Služby

  • Daň z príjmov právnických osôb
  • Daňové priznanie k DPH
  • Súhrnný výkaz k DPH
  • Daň z nehnuteľnosti
  • Daň z motorových vozidiel

V AccoTaxes Management sa zaoberáme špecifickými potrebami našich klientov s využitím poznatkov a skúseností z daňovej oblasti.Daňové priznanie predstavuje vyvrcholenie práce firmy a konečné finančné zúčtovanie za predchádzajúci rok. Pre mnohých daňovníkov môže byť daňové priznanie aj určitým prekvapením o hospodárení firmy, hlavne ak neúčtovali priebežne počas celého roka. Preto je dôležité vychádzať z hospodárskeho výsledku v priebehu roka a z predbežnej daňovej povinnosti.

Klientovi pripravíme a spracujeme na základe jeho požiadavky v priebehu roka priebežný hospodársky výsledok s predbežnou daňovou povinnosťou. Je dôležité aby bol klient pripravený na svoju daňovú povinnosť a prijal prípadne optimalizačné opatrenia, ktoré môžu byť navrhnuté aj zo strany našej spoločnosti.

Rýchla odpoveď

Pošlite nám kontakt na Vás a my sa Vám ozveme