O nás

O nás

Spoločnosť AccoTaxes Management sa špecializuje na vedenie podvojného účtovníctva, daňovú problematiku, ekonomicko účtovné poradenstvo, účtovné zavierky a reporting pre spoločnosti, ktoré pôsobia vo finančnom aj nefinančnom sektore, ktoré majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Prinášame na trh outsourcing vedenie účtovníctva so zameraním na individuálny prístup ku každému klientovi. Našim hlavným cieľom je poskytnúť klientovi profesionálne služby zo zabezpečením absolútnej diskrétnosti. Preberieme zodpovednosť za vedenie účtovníctva a účtovnej agendy a rovnako zabezpečíme aby bolo účtovníctvo vedené správne v súlade s platnou legislatívou.

Vedenie spoločnosti

Konateľ spoločnosti Ján Šimunič ukončil štúdium na Fakulte práva Janka Jesenského v študijnom programe „Právo“. Vedeniu účtovníctva, účtovným závierkam a daňovej problematike sa venuje od roku 2005, v tomto roku začal pracovať pre holdingovú spoločnosť, kde zabezpečoval vedenie účtovníctva a účtovné závierky pre viacero spoločností, ktoré pôsobili vo finančnom ako aj nefinančnom sektore. Od roku 2009 pracuje vo finančnej inštitúcií, kde zodpovedá za vedenie účtovníctva, reporting, daňové nastavenie a spracovanie ročných a priebežných účtovných závierok. Za celé obdobie 2005-2013 získal mnoho skúsenosti, ktoré budú garanciou profesionality pre spoločnosť AccoTaxes Management.