Novinky

  • NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV Č. 253/2015 Z. Z. A ĎALŠIE VYBRANÉ NOVELY

    Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) bol s účinnosťou od 1. 1. 2016 novelizovaný okrem iných aj zákonom č. 253/2015 Z. z. Hlavným zámerom novely, ktorý je premietnutý predovšetkým úpravami na strane fyzických osôb ...