NOVINKA: Privátny účtovný cloud

Privátny účtovný cloud je jeden z najbezpečnejších spôsobov online vednia účtovníctva a spolupráce s klientom.

Účtovníctvo

Pre klientov zabezpečujeme vedenie účtovníctva so špecializáciou v oblasti podvojného účtovníctva.

Dane

Daň z príjmov právnických osôb, daňové priznanie k DPH, súhrnný výkaz k DPH, daň z nehnuteľnosti, daň z motorových vozidiel.

Mzdy a Personalistika

V rámci vedenia miezd a personalistky zabezpečujeme kompletné riešenia v rámci spracovania mzdovej agendy od vzniku až po skončenie pracovného pomeru.

AccoTaxes Management

Spoločnosť AccoTaxes Management je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti komplexného vedenia účtovníctva so špecializáciou v oblasti podvojného účtovníctva. Ponúkame služby všetkým spoločnostiam z rôznych odvetví, ktoré majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo.

Outsourcing vedenia účtovníctva je aktuálnym trendom v oblasti podnikania, kde zveríte vedenie účtovníctva externému dodávateľovi a prenesiete zodpovednosť za vedenie účtovnej agendy na našu spoločnosť. Je to efektívne riešenie, ktoré je obľúbené nielen na Slovensku ale aj vo svete. Správne vedené podvojné účtovnictvo v súlade s platnou legislatívou je základný predpoklad pre rozvoj spoločnosti. Rovnako aj kvalitným podkladom na spracovanie reportingu pre vedenie spoločnosti.

Prečo AccoTaxes Management?

Garancia profesionality a diskrétnosti

Individuálny prístup ku klientom

Flexibilita